سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 July , 2024
  • نیشابور شهر تمدنهای کهن ۱۸ آبان ۱۴۰۲

    محله های نیشابور در آئینه تاریخ (بخش بیست و نهم) باغ های توت کال منوچهری
    نیشابور شهر تمدنهای کهن

    خاتون شرق - درود به همه شما دوستان بهتر از جان دنبال کنندگان داستان‌های نیشابور شهر تمدنهای کهن   در قسمت قبلی تا کوچه ی زاودی ها سری زدیم و از آنجا نوشتیم از خانه های قدیمی و کاهگلی و آجری اش نوشتیم و از همسایگان مشتی اش نوشتیم تا ...

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲

محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و هشتم) کوچه ی استاد زاودی معمار پیشکسوت نیشابور شهر تمدن های کهن

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲

محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و هفتم) در امتداد کال نوچهری نیشابور شهر تمدن های کهن

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲

محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و ششم) قبرستان قديمی نیشابور نیشابور شهر تمدن های کهن

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و پنجم) کاروانسرای شیردار

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - درودهای فراوان به‌همراهان همیشگی نیشابور شهر تمدنهای کهن. در بخش پایانی حضورمان در منطقه دروازه یا همین کوچه ی شیردار فعلی رسیدیم به خود ملک کاروانسرا ی شیردار که الان دیگر وجود خارجی ندارد و با تخریب شدن آن دیگر در نقشه نیشابور نیست...

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و چهارم) در امتداد شیردار

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - درود و سلام به همه همراهان نیشابور شهر تمدنهای کهن در قسمت‌های قبل از محلات نیشابور که نوشتیم ؛ به دروازه ی شیردار سابق و یا کوچه ی شیردار کنونی رسیدیم.

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و سوم) در مسیر کاروانسراها

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - سلام به همه همراهان در ادامه سیر و سیاحت بر فراز محلات نیشابور تا آنجا پرداختیم که از ابتدای کوچه ی شیردار و تقاطع با فردوسی جنوبی یا همان خیابان خاکی قبل در هردو طرف کوچه به معرفی بناها و مغازه ها و آدم‌هایش رسیدیم به اواسط کوچه و بعد از معرفی گاراژ امیران در روبه‌رو خواربارفروشی مرحوم محمدحصاری را نبش درب کوچکتر کارخانه ی زهدی ها داشتیم ملک حاجی علمدار و بعد تر کاظم زاده و پاره ایی وقت هم خیاط ...

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و دوم) همسایگان دروازه ی شیردار

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - درودهای فراوان بر سیمرغ نشینان خیال که با همراهی خویش قرار است با نشستن بر بال این پرنده ی افسانه ایی از داستان‌های نیشابور شهر تمدنهای کهن بشنویم و ببینیم که در محلات تاریخی نیشابور چه ها می‌گذشته و نیاکان ما در چه هنگامه تاریخی با فراز و فرود های زندگی چطور دست به دست هم می‌داده و در پس گذران زندگی ها خاطره ساز این روزهای ما شده اند !!

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و یکم) هیاهوی دروازه ی شیردار

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - درودهای فراوان بر همشهریان فرهیخته نیشابوری در ادامه مطالب گذشته رسیدیم به ابتدای کوچه شیردار که مفصلا برای حساسیت موقعیت اقتصادی آن و همسایگی اش با دروازه عراق و مجاورت آن با بازار سرپوش توضیح دادیم ، از کارخانه تجاری روغنگیری زهدی ها نوشتیم و از عبدالغفور قهوه چی ...

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیستم) کارخانه روغن کشی زهدی

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - نیشابور شهر تمدنهای کهن؛ با ادامه گشت و گذار بر بال سیمرغ در آسمان خیال انگیز و بر فراز نیشابور بزرگ و در ادامه سیاحت خاطره انگیز خود از کوره راه تاریخی نیشابوریان در امتداد خندق جبهه جنوب غربی رسیدیم به خیابان خاکی (فردوسی جنوبی) خیابانی با کوله باری از خاطرات گوناگون که قدمت پیدایش آن به اواسط پهلوی اول می رسد...

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش نوزدهم)

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - درود به شما همراهان گرامی و دنبال کنندگان سفرهای خیال انگیز، بر بال سیمرغ خیال برای گذر از دالان تاریخ در وسعت کوچه باغ های نیشابور با خود می اندیشیدم که آندره ژید جمله ای داشت که درباره «کوچه باغ های نیشابور» شهرت یافته است...

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش هجدهم) دیوارهای شهر و خندق

نیشابور شهر تمدن های کهن

یحیی شکفته / درود به همراهان همیشگی و دوستدار نیشابور گردی در ادامه سیر و سفر به محلات نیشابور در شماره ی قبل رسیدیم به پی بر و کوره راههای آن که زمانی محل تردد های اصلی نبوده و در ادامه به معرفی آنجا پرداختیم و از باغ سرهنگ غفاری فرزند برادر کمال الملک نوشتیم و تا منزل استاد معمار علی‌اصغر زاودی رسیدیم.

نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش هفدهم)

نیشابور شهر تمدن های کهن

درود به دوستان و دنبال کنندگان ستون نیشابور شهر تمدنهای کهن؛ که قصد دارید با مرور خاطرات نچندان دور و گذشته سیر و سفری داشته باشیم به نیشابور نمی‌دانم چطور یاد این شعر «محمد لالوی» افتادم که توصیف غریبی دارد از این کوچه گردی های ما در هزار توی کوچه های نیشابور