خاتون شرق ازآذر ماه سال ۱۳۹۴ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

سیاست خاتون شرق پوشش و انعکاس اخبار و رویدادها به صورت دقیق، سریع و با رعایت اصول و موازین خبررسانی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است.