سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲ Tuesday, 5 December , 2023
  • احمق‌های چلم و تاریخ‌شان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

    احمق‌های چلم و تاریخ‌شان

    گفت و گوی ویژه ای انجام داده ایم با ویراستار این مجموعه داستان شگفت؛ به زودی گفت و گوی ویژه با سرکار خانم نرگس فرید، ویراستار این کتاب را تقدیم شما خواهیم نمود.

طنز تلخ تعهد در ذهن مخاطب هیجانی ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

شعر و بحران ادبی طنز تلخ تعهد در ذهن مخاطب هیجانی

کالبدشکافی طنز در شعر متعهد انقلاب اسلامی ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

شعر طنز و کالبدشکافی ادبی کالبدشکافی طنز در شعر متعهد انقلاب اسلامی

تش‌برک یعنی فروزینه کوچک آتش ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شعر معاصر بوشهر تش‌برک یعنی فروزینه کوچک آتش

فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
زبان و گویش محلی

فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق

بر آن هستیم با تأکید بیشتر بر نیشابور و گویش محلی متون محلی را دنبال کنیم. در این راه و راستا منتظر مطالب گزینشی و گویشی شما به لهجه و گویش نیشابوری و در نهایت گویش و لهجه خراسانی هستیم. می توانید با معرفی کتاب و متن در این راه همکار و همراه ما باشید.

حمله یک کرونای نادان!!! ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
ما با کرونا قرارداد صلح امضا کرده ایم!

حمله یک کرونای نادان!!!

نخستین روزی که وارد شهر ووهان شدم، چینی ها بسیار هراسان شده و برای از دست دادن جان شان احساس خطر کردند. آن ها درمدت چند روز تلفات زیادی دادند.