یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
;v
میزان تلفات کرونا در نیشابور سه برابر جنگ تحمیلی بوده است 12 مهر 1399
رئیس دانشکده علوم پزشکی

میزان تلفات کرونا در نیشابور سه برابر جنگ تحمیلی بوده است

رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: تاکنون ميزان تلفات کرونا در نیشابور به نسبت زمان جنگ تحمیلی سه برابر بوده است.