جمعه, ۲۵ خرداد , ۱۴۰۳ Friday, 14 June , 2024
بایگانی‌های هویت تاریخی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
نمـادی بر فـَرّ خراسـان ۰۳ تیر ۱۳۹۹
اشاره‌ای بر بنیان‌های تاریخی و فرهنگی «روز ملی خراسان» - بخش دوم

نمـادی بر فـَرّ خراسـان

«خاکِ پایی که سرمه‌یِ چَشمِ نیشابور شد ...»؛ این، عبارتی است که تاریخ‌نگار نیشابور -استاد فریدون گرایلی- یکی از زرّین‌ترین فصل‌های تاریخ نیشابور خراسان را با آن می‌آغازد: فصل مهرورزی مُدام که دمادم، خراسان را شکوه ‌بخشد و ارج ‌افزاید و چونانکه خراسان‌شناس فقید -استاد عبدالحمید مولوی- ‌نوشته است: «چون نیشابور جزو خراسان است ...»

عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه  فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور

شرایط زیست‌محیطی و جغرافیایی، نیازهای کاربردی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی بانی بنا و امکانات و مصالح در دسترس، از عوامل تأثیرگذار در معماری است.