چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ Wednesday, 10 August , 2022
بسیج رسانه
کرسی بسیج رسانه در هیات منصفه دادگاه مطبوعات حذف شده است ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی

کرسی بسیج رسانه در هیات منصفه دادگاه مطبوعات حذف شده است

رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: از یک سال گذشته کرسی بسیج رسانه در هیات منصفه دادگاه مطبوعات حذف شده و در حال پیگیری برای احیای این جایگاه هستیم.

هنر بسیج رسانه جمع کردن همه سلایق حول محور نظام است ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

هنر بسیج رسانه جمع کردن همه سلایق حول محور نظام است

رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: هنر بسیج رسانه این است که همه سلایق سیاسی را حول محور نظام جمع کند و با ایجاد جبه‌ای واحد برای نظام ظرفیت ایجاد کند.