شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ Saturday, 18 September , 2021
اسماعیل قندهاری
کرونا‌ ۴۰ درصد ظرفیت اتوبوس های نیشابور را حذف کرد 18 اردیبهشت 1399
افزایش 35درصدی هزینه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی

کرونا‌ ۴۰ درصد ظرفیت اتوبوس های نیشابور را حذف کرد

در جلسه شب گذشته شورای شهر نیشابور افزایش بهای ناوگان حمل و نقل عمومی نیشابور به تصویب اعضای شورای شهر رسید. این درحالی است که رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری نیشابور می گوید با این افزایش فقط می‌توانیم‌ روند موجود را حفظ کنیم و برای بهبود شرایط ناوگان اتوبوس رانی نیشابور احتیاج به کمک های دولتی است که در سال های اخیر به کمترین میزان خود رسیده است‌. این درحالی است که ۴۰ درصد ظرفیت اتوبوس های نیشابور نیز به خاطر کرونا حذف شده است.