یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ Sunday, 24 January , 2021
پرستار
خدایا شیفت آخرم نباشد… 21 آبان 1399

خدایا شیفت آخرم نباشد…

نوشته های پشت لباسش، چند روزی است که سوژه فضای مجازی شده است: «خسته اما پایدار. خدایا، شیفت آخرم نباشه». خسته است از مشکلاتی که او و همرزمانش را در خط اول مبارزه با کرونا بی رمق کرده است،