چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 November , 2023
بایگانی‌های وزنه برداری - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
دختر قهرمان نیشابوری با پای مجروح مدال آور شد ۲۱ مهر ۱۴۰۲

دختر قهرمان نیشابوری با پای مجروح مدال آور شد

خاتون شرق - چند بار انگشتانش را دور هالتر وزنه چرخاند . در حالی که گرمای عرق را روی ابروهایش حس می کرد وزنه را بالای سر برد. درد شدیدی در پای چپش پیچید اما با روشن شدن پنج چراغ سفید دردش را از یاد برد. آن روز یگانه دهنوی با پای مجروح بر روی سکوی دوم قهرمانی استان ایستاد.