چهارشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۳ Wednesday, 17 April , 2024
بایگانی‌های هیات منصفه دادگاه مطبوعات - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
کرسی بسیج رسانه در هیات منصفه دادگاه مطبوعات حذف شده است ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی

کرسی بسیج رسانه در هیات منصفه دادگاه مطبوعات حذف شده است

رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: از یک سال گذشته کرسی بسیج رسانه در هیات منصفه دادگاه مطبوعات حذف شده و در حال پیگیری برای احیای این جایگاه هستیم.