دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024
بایگانی‌های نهضت آسفالت - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
به دنبال افزایش ۷۰ درصدی آسفالت معابر هستیم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
معاون عمرانی شهرداری نیشابور

به دنبال افزایش ۷۰ درصدی آسفالت معابر هستیم

معاون عمرانی شهرداری نیشابور گفت: برنامه شهرداری امسال این است که حداقل ۷۰ درصد بیشتر از دو سه سال گذشته در سطح معابر شهر آسفالت ریزی انجام دهد.

امسال ۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر نیشابور ریخته خواهد شد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس سازمان عمران شهردای نیشابور

امسال ۵۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر نیشابور ریخته خواهد شد

رئیس سازمان عمران شهرداری نیشابور گفت: پیش بینی ما این است امسال بتوانیم حداقل ۵۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر نیشابور بریزیم که این موضوع هزینه ای حدود ۲۰۰ میلیارد ریال را در پی‌خواهد داشت.

اولویت بندی طرح نهضت آسفالت با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
شهردار نیشابور

اولویت بندی طرح نهضت آسفالت با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده است

شهردار نیشابور گفت: طرح نهضت آسفالت در نیشابور در حال انجام است و اولویت بندی آسفالت معابر در این طرح با مطالعات علمی‌ توسط دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.