پنج شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۲ Thursday, 21 September , 2023
نمایشگاه نیشابور
نمایشگاه نیشابور یک ظرفیت بین المللی است ۱۱ مهر ۱۳۹۹

نمایشگاه نیشابور یک ظرفیت بین المللی است

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نمایشگاه نیشابور یک ظرفیت بین المللی است و امکان تهاتر با نمایشگاه‌های کشورهای همسایه را دارد که موجب معرفی و شکوفایی اقتصاد منطقه است.