دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲ Monday, 26 February , 2024
بایگانی‌های ناهنجاری های شخصیتی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
قانون؛ تسهیل گر یا مانع جدایی ها؟ ۲۲ مهر ۱۴۰۰
واکاوی علت فروپاشی یک زندگی

قانون؛ تسهیل گر یا مانع جدایی ها؟

وقتی در قانون مدنی کشور مرد به عنوان همسر، پدر و یا ولی قهری از حق و حقوق بیشتری برخوردار باشد. نتیجه این می شود که زن تا مادامی می تواند برای لیلا مادری کند. که همسرش بخواهد. بعد از آن هم حیران بماند بین لیلا و لیانا... مرد دستش را بلند کرده، انگشت اشاره اش را به سمت زن می گيرد. و با لحن تهدید آمیزی می گوید: دیدی دادگاه هم نتوانست برای تو کاری بکند.