جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024
بایگانی‌های مصدومیت حوادث کار - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
شش فوتی و ۸۲ مصدومیت حوادث کار طی ۶ ماه در نیشابور ۲۱ تیر ۱۴۰۰
گزارشی در مورد مشکلات ناشی از حوادث کار

شش فوتی و ۸۲ مصدومیت حوادث کار طی ۶ ماه در نیشابور

حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا مصدومیت های مختلف همراه می باشد. هرساله تعداد زیادی از کارگران و افراد حین انجام فعالیت های شغلی مختلف بخاطر حوادث ناشی کار دچار حادثه می شوند. این حوادث یا باعث از کارافتادگی می شود یا فردبا دلیل شدت مصدومیت فوت می شود که هز کدام از این مموارد عوارض جبران ناپذیری برای جامعه و خانواده ها در پی دارد.