جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024
بایگانی‌های مشارکت های اجتماعی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
نگاهی کوتاه به نقش اجتماعی سازمان های مردم نهاد، به مناسبت ۲۲ مرداد ماه روز سمن ها   (NGOS) ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

نگاهی کوتاه به نقش اجتماعی سازمان های مردم نهاد، به مناسبت ۲۲ مرداد ماه روز سمن ها (NGOS)

در سال ها و دهه های آخر بیش از پیش واژگان مختلفی از جمله مؤسسه، انجمن، جمعیت، کانون، تشکل، سازمان و ... را شنیده و یا تبلیغات و تابلوهای آنان را در سطح شهرها و مناطق مختلف شاهد هستیم. در یک تعریف کلی تمامی این واژگان نشان دهنده افزایش کمی مجموعه هایی است که اهداف، فعالیت ها و خدمات متنوعی را دنبال می نمایند و با عنوان سازمان ها یا تشکل های مردم نهاد و به اختصار سمن ها (NGO) شناخته می شوند.