یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 23 June , 2024
بایگانی‌های فمنیست - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
حقوق برابر زن و مرد؛ از رؤیا تا واقعیت ۱۷ فروردین ۱۴۰۳

حقوق برابر زن و مرد؛ از رؤیا تا واقعیت

خاتون شرق - شعار اصلی فمینیست‌ها برابری حقوق زن و مرد است و البته پشت این شعار، خیلی صحبت‌ها هست و خیلی ادعاها که نه قابل اثبات است نه قابل رد.