یکشنبه, ۱۶ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 5 February , 2023
شبکه دامپزشکی نیشابور
بیش از هزار و ۳۰۰ تن فراورده دامی به کشورهای اوراسیا و آسیای جنوب شرقی صادر شد ۱۵ مهر ۱۳۹۹
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور خبر داد

بیش از هزار و ۳۰۰ تن فراورده دامی به کشورهای اوراسیا و آسیای جنوب شرقی صادر شد

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت:۴۵۰ تن خامه و ۳۱۵ تن شیر خشک به کشورهای اوراسیا و ۵۵۰ تن پای مرغ فرآوری شده به کشورهای جنوب شرقی آسیا از نیشابور صادر شد.