پنج شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۲ Thursday, 7 December , 2023
بایگانی‌های سینوهه - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
معادل سازی در دوران معاصر برای جذب و ایجاد جذابیت ۰۹ آبان ۱۳۹۹
یادداشت های ادبی

معادل سازی در دوران معاصر برای جذب و ایجاد جذابیت

نکته ها رفت و شکایت کس نکرد...این ها را می نویسم تا بگویم همچنان نگران فرهنگ و ادب سرزمینم هستم و خواهم بود.