چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 November , 2023
بایگانی‌های سرانه مطالعه - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
فقر مطالعه و ضعف مطالبه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

فقر مطالعه و ضعف مطالبه

سعید صفارائی/ در میان عکس‌های منتشر شده از حادثه زلزله اخیر ژاپن تصویر پیرزنی که در میان گروه آوارگان در یک کمپ اسکان موقت سرگرم مطالعه روزنامه است بیش از همه توجهم را جلب کرد.