پنج شنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲ Thursday, 8 June , 2023
ساخت فرهنگ
نادیده گرفتن جوانه های جوان ها ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
بازخوانی چالش های فرهنگی

نادیده گرفتن جوانه های جوان ها

بازخوانی پیشنهادات گذشته ی فرهنگی برای تدوین برنامه های آتی مورد نیاز است.