شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024
بایگانی‌های رییس کمیسیون خدمات شهری - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
کرونا‌ ۴۰ درصد ظرفیت اتوبوس های نیشابور را حذف کرد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
افزایش 35درصدی هزینه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی

کرونا‌ ۴۰ درصد ظرفیت اتوبوس های نیشابور را حذف کرد

در جلسه شب گذشته شورای شهر نیشابور افزایش بهای ناوگان حمل و نقل عمومی نیشابور به تصویب اعضای شورای شهر رسید. این درحالی است که رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری نیشابور می گوید با این افزایش فقط می‌توانیم‌ روند موجود را حفظ کنیم و برای بهبود شرایط ناوگان اتوبوس رانی نیشابور احتیاج به کمک های دولتی است که در سال های اخیر به کمترین میزان خود رسیده است‌. این درحالی است که ۴۰ درصد ظرفیت اتوبوس های نیشابور نیز به خاطر کرونا حذف شده است.