شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 10 June , 2023
دیکروسلیوم
هشدار رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور برای پیشگیری از تب کریمه کنگو ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

هشدار رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور برای پیشگیری از تب کریمه کنگو

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور به کلیه شهروندان هشدار داد: با توجه به شروع فصل گرما و فعالیت کنه ها و حشرات و برای پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند .