جمعه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۰ Friday, 16 April , 2021
دامپزشکی
پلمب ۵ واحد قصابی متخلف در بخش زبرخان 26 خرداد 1399
دکتر علی سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور خبر داد

پلمب ۵ واحد قصابی متخلف در بخش زبرخان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: ۵ واحد قصابی در بخش زبرخان شهرستان نیشابور که مبادرت به کشتار غیر مجاز دام می نمودند با حکم دادستان این بخش و توسط دامپزشکی شهرستان نیشابور پلمب شدند.