جمعه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۰ Friday, 16 April , 2021
خانه های قدیمی
عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه  فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور 29 فروردین 1399

عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور

شرایط زیست‌محیطی و جغرافیایی، نیازهای کاربردی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی بانی بنا و امکانات و مصالح در دسترس، از عوامل تأثیرگذار در معماری است.