دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 8 August , 2022
حافظان انفال
تمامی ساخت و سازهای بدون مجوز از ابتدای سال در اسرع وقت باید به حالت قبل برگردند ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
دادستان نیشابور

تمامی ساخت و سازهای بدون مجوز از ابتدای سال در اسرع وقت باید به حالت قبل برگردند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نيشابور گفت: تمامي ساخت و ساز هاي فاقد مجوز از تاریخ اول فروردین ماه ۹۹ در اسرع وقت باید به حالت قبل اعاده گردند.