دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 15 July , 2024
بایگانی‌های جلسات پرهزینه - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
جلسات پر هزینه و بی فایده ۱۵ دی ۱۴۰۲

جلسات پر هزینه و بی فایده

خاتون شرق - من در طول سه دهه کار خبر، به عدد موهای سرم، در جلسات تکلیفی اداری شرکت کرده و خیلی دقیق می دانم که این جلسات به جز امتیاز اداری برای شرکت کنندگان، هیچ خروجی و خاصیت دیگری ندارد.