چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 April , 2024
بایگانی‌های تقسیمات کشوری - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
درباره جایگاه نیشابور در تقسیمات کشوری ۲۹ تیر ۱۴۰۲

درباره جایگاه نیشابور در تقسیمات کشوری

خاتون شرق - واقعیت این است که هدف اصلی از تقسیمات کشوری و ایجاد استان‌ها و شهرستان‌ها تا بخشداری‌ها و دهداری‌ها برای اداره مناسب کشور است. اما متاسفانه آنچه حاصل آمده ایجاد مرکزیت گرایی و تقسیم نامتناسب بودجه‌ها و امکانات با اولویت بخشی به مرکزهای این واحدهای سیاسی-جغرافیایی است. چنین شده است که برخوردارترین مرکز پایتخت کشور است و سپس مراکز اسنان‌ها و در مراتب بعدی شهرستان‌ها و بخش‌ها.

یادداشتی بر تجزیه نیشابور و پیشنهادی برای به حداقل رساندن زیانهای آن ۰۳ اسفند ۱۴۰۱

یادداشتی بر تجزیه نیشابور و پیشنهادی برای به حداقل رساندن زیانهای آن

خاتون شرق - اخیرا بخش میانجلگه نیز از نیشابور جدا و به شهرستان ارتقا یافت. پیشتر نیز بخشهای زبرخان و تحت جلگه این جدایی را تجربه کرده بودند.

سایه سنگین بی تدبیری بر سر بخش های نیشابور ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
بخش کوهسرخ کاشمر پس از دوسال پیگیری رسما شهرستان شد

سایه سنگین بی تدبیری بر سر بخش های نیشابور

بخش کوهسرخ کاشمر که حالا برای نام بردن اسمش باید از واژه شهرستان کوهسرخ استفاده کنیم رسما با حضور مقامات استانی شهرستان شدن خود را به طور رسمی جشن گرفت. هیات وزیران در تاریخ ۱۳ آذرماه امسال در مصوبه ای با شهرستان شدن کوهسرخ موافقت کرده بود. برای شروع این مطلب بهتر است سری به صحبت های معاون سیاسی استاندار در این مراسم بزنیم.