یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ Sunday, 24 January , 2021
تعویض پلاک
مراجعه روزانه ۲۵۰ نفر به مرکز تعویض پلاک نیشابور 02 خرداد 1399
گزارش خاتون شرق از مرکز تعویض پلاک نیشابور در ایام کرونایی

مراجعه روزانه ۲۵۰ نفر به مرکز تعویض پلاک نیشابور

در پی پیام های ارسالی از سوی شهروندان و در ادامه گزارش میدانی خاتون شرق از مرکز تعویض پلاک نیشابور که در شماره 80 تاریخ 14 دی ماه 1398 نشریه چاپ و منتشر گردید و با توجه به شیوع ویروس کرونا خبرنگار خاتون شرق دوباره سری به این مرکز زده است