سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰ Tuesday, 20 April , 2021
تجریش
دردی دراز مدت در ذهن و زبان 15 مرداد 1399
درباره شعر

دردی دراز مدت در ذهن و زبان

برای رسیدن به کارهای بزرگ باید دید بزرگ داشت. توان بزرگ بودن را در خود تجربه کرد. نمی‌شود کسی باور نصفه نیمه داشته باشد و بعد به دنبال یک محتوای کامل باشد.