یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
اداره ارشاد نیشابور
نیشابور فاقد بانک جامع اطلاعات خبرنگاران است 11 شهریور 1399
رئیس اداره ارشاد نیشابور خبر داد

نیشابور فاقد بانک جامع اطلاعات خبرنگاران است

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نیشابور فاقد بانک جامع اطلاعات خبرنگاران است که باعث بروز مشکلاتی شده و به همین خاطر در حال تدوین این بانک اطلاعاتی هستیم.