دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
آب زیرزمینی
مدیریت مشارکتی حلقه مفقوده نجات آب 07 آبان 1399

مدیریت مشارکتی حلقه مفقوده نجات آب

اگر از محیط زیست آب برنداریم می میریم، درست همان طور که اگر همه آن را برداشت کنیم به آهستگی همراه با همه موجودات زنده ای که در زیست بوم سکنی گزیده اند از بین خواهیم رفت یا برای نجات جان مان مجبور به مهاجرت به مناطق دیگر و تحویل سرزمین سوخته به نسل بعدی خواهیم شد.