پشتوانه های اصیل فرهنگی و تاریخی سایه سنگینی بر شهر نیشابور دارد
پشتوانه های اصیل فرهنگی و تاریخی سایه سنگینی بر شهر نیشابور دارد
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: سفرهای زیادی به سراسر کشور داشته ام و هرجای این مرز پرگهر یک ویژگی و پتانسیل دارد که با جای دیگر قابل مقایسه نیست. نیشابور نیز ویژگی های منحصر به فردی دارد و اصالت و پشتوانه های اصیل فرهنگی و تاریخی سایه بسیار سنگینی بر شهر دارد و این اصالت کماکان وجود دارد.

فرزانه صادق‌مالواجرد پس از بازدید خود از شهر نیشابور افزود: با اینکه شهر نیشابور دارای جمعیت زیادی است اما ویژگی اصلی آن پشتوانه فرهنگی اصیلی است که دارد و هر طرحی که می‌خواهد برای این شهر مصوب شود باید پشتوانه های فرهنگی قوی، اصالت و تحقق پذیری داشته باشد.

وی بیان کرد: وظیفه ای من بود که برای بازدید از این شهر پس از توسعه ای که پیدا کرده حضور پیدا کنم و برنامه ای که برای شهر نیشابور وجود دارد طرح تفصیلی ویژه ای خواهد بود که برای آن به انجام خواهد رسید.


در ارتباط با همین موضوع:

به دنبال تهیه زمین برای طرح مسکن ملی نیشابور هستیم


وی خاطر نشان کرد: با توجه به ویژگی های تاریخی نیشابور طرح پهنه بندی حریم شهر نیشابور نیز باید سریع آماده شود تا مشکلات حوزه میراث فرهنگی‌نیشابور حل شود.

وی ادامه داد: این طرح تفصیلی از طریق وزارت راه تامین اعتبار شده و سعی میکنیم تمام مشکلات شهری که در طرح های قبلی وجود داشته را با مشاوری که طی یک ماه آینده انتخاب خواهد شد و  باید از ظرفیت های علمی و فنی نیشابور استفاده کند برطرف کنیم.