یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 23 June , 2024
بایگانی‌های گود کشتی پهلوان شورورزی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
تیم کشتی باچوخه شهرداری گرماب مقام اول مسابقات کشوری را کسب کرد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
شکوه کشتی چوخه در گود گرماب

تیم کشتی باچوخه شهرداری گرماب مقام اول مسابقات کشوری را کسب کرد

خاتون شرق - روز پنجشنبه ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ گود کشتی با چوخه پهلوان شورورزی شهر گرماب، میعادگاه دوستداران این ورزش پهلوانی و ۲۱۵ کشتی گیر از سراسر خراسان بزرگ بود تا برای کسب مقام قهرمانی پنجه‌درپنجه افکنند.