سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 27 February , 2024
بایگانی‌های کاپیتان و دوشنبه - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
به ثمر رساندن نبوغ و ذوق ادبی ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

به ثمر رساندن نبوغ و ذوق ادبی

خواندن رمان های ایرانی و گذر از دهه های گذشته یعنی پویایی زبان و ادبیات. تا کی و چند تکرار کنیم همه آثار خوب در دهه های گذشته منتشر شده و ادبیات شکل تازه تری به خود نگرفته است. عبور از خاطر خطر ندارد ...