پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024
بایگانی‌های کارتن خوابی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
کارتن خوابی در قلب شهر نیشابور  ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کارتن خوابی در قلب شهر نیشابور 

کمتر کسی باورش می شود در قلب شهر نیشابور درست زیر پای رهگذران هر شب گعده کارتن‌خواب‌هایی برپاست که دور از چشم هوشیاران به عالم تباه افیون پناه می‌برند. اینجا جایی است که بیشتر شهروندان نیشابور با آنکه هر روز از آن گذر می‌کنند هیچ گاه آن را نمی بینند و هنگامی که قدم زنان دست در دست یکدیگر یا با دوچرخه و ماشین از آنجا می گذرند شاید هرگز گمان نکنند درست زیرپایشان دنیای دیگری در جریان است.

گرمخانه ؛ مسکنی برای معضل کارتن خوابی ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

گرمخانه ؛ مسکنی برای معضل کارتن خوابی

گفت وگو با یک زن کارتن خواب که حالا غم به دنیا آمدن فرزندش نیز به رنج هایش اضافه شده است.