یکشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۲ Sunday, 11 June , 2023
کارتن خوابی
کارتن خوابی در قلب شهر نیشابور  ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کارتن خوابی در قلب شهر نیشابور 

کمتر کسی باورش می شود در قلب شهر نیشابور درست زیر پای رهگذران هر شب گعده کارتن‌خواب‌هایی برپاست که دور از چشم هوشیاران به عالم تباه افیون پناه می‌برند. اینجا جایی است که بیشتر شهروندان نیشابور با آنکه هر روز از آن گذر می‌کنند هیچ گاه آن را نمی بینند و هنگامی که قدم زنان دست در دست یکدیگر یا با دوچرخه و ماشین از آنجا می گذرند شاید هرگز گمان نکنند درست زیرپایشان دنیای دیگری در جریان است.

گرمخانه ؛ مسکنی برای معضل کارتن خوابی ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

گرمخانه ؛ مسکنی برای معضل کارتن خوابی

گفت وگو با یک زن کارتن خواب که حالا غم به دنیا آمدن فرزندش نیز به رنج هایش اضافه شده است.