شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 10 June , 2023
کارآفرینی
پاس گل کــرونا به کسب و‌کارها ۲۱ آذر ۱۳۹۹
3 پنجره کارآفرینی که در دوره کرونا به روی متقاضیان راه اندازی فعالیت های اقتصادی گشوده شده است

پاس گل کــرونا به کسب و‌کارها

کرونا چهره زندگی اقتصادی ما را تغییر داده است. برخی ها را خانه نشین کرده، فروش برخی بنگاه های اقتصادی را تا یک چندم کاهش ، شغل برخی را بالاجبار تغییر داده است و .. اما این همه ماجرا نیست. شرایط فعلی وجه دیگری هم دارد که می توان به آن به عنوان فرصت های جدید کسب و کار نگاه کرد. اساس این فرصت ها را قرنطینه های خانگی، تقاضاهای جدید و استفاده بهتر از شبکه اینترنت تشکیل می دهند که می توانند سرنوشت جدیدی برای آینده اقتصادی ما رقم بزنند. دورانی که در آن به طور قطع اثری از برخی اشکال و رویه های سابق کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت. با این نگاه، امروز از دو منظرکلی و جزئی، به بررسی برخی از فرصت های کارآفرینی در دوران کرونا خواهیم پرداخت.

برگزاری آزمون کتبی مهارت کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی ویژه وظیفه ها و مددجویان زندان نیشابور ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان و رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفت

برگزاری آزمون کتبی مهارت کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی ویژه وظیفه ها و مددجویان زندان نیشابور

با هدف توانمندسازی سربازان وظیفه و مددجویان و زمینه سازی اشتغال آنان، دوره فنی و حرفه ای مهارت کارآفرینی رویکرد (Business know about)KAB در سطح مقدماتی در زندان نیشابور برگزار و آزمون نهایی از سربازان و مددجویان متقاضی اخذ شد.