شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 10 June , 2023
ژانر نویسی
عطر قالی و نسیم عشق ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
داستان نویسان امروز در حال رقابت با نویسندگان خارجی هستند.

عطر قالی و نسیم عشق

با رکود عجیب بازار شعر و رونق داستان، نویسندگان داخلی به نظر توانسته اند در این باره گام های مؤثر خوبی بردارند. در این باره با سرکار خانم نوربخش گفت و گویی انجام داده ایم...