شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 10 June , 2023
چ
صلح در باداباد گیسویت خوش بخت تر است ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
باصدای بهرخ شورورزی در فیلم چ

صلح در باداباد گیسویت خوش بخت تر است

بهرخ شورورزی اسمی است که صدایش را در موسیقی فیلم «چ» همه را به حیرت در آورد. با وی درباره هنر موسیقی در حوزه موسیقی بانوان گفت و گو کردم. متانت ایشان در کنار هنر خاص اش مثال زدنی است و ستودنی.