جمعه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۰ Friday, 16 April , 2021
پساکرونا
رسانه و چالش های فکریِ پساکرونا 15 اردیبهشت 1399

رسانه و چالش های فکریِ پساکرونا

آنچه می‌توان از آمد و شدهای فکری و شبه فکری در فضای تبادل اطلاعات دریافت این است که اگر نتوانیم آشتی میان دین و علم را- چنان که بود و هست و خواهد بود- به زبان امروز تبیین کنیم شاهد دوگانگی وحشتناکی خواهیم شد که بنیان اعتقادی افراد را نشانه خواهد رفت.