دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲ Monday, 26 February , 2024
بایگانی‌های پارک علم و فناوری نیشابور - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
تاثیر زیست بوم فناوری و نوآوری بر توسعه اقتصادی ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

تاثیر زیست بوم فناوری و نوآوری بر توسعه اقتصادی

خاتون شرق - امروزه با مفهومی روبه رو می شویم تحت عنوان زیست بوم (اکوسیستم ) فناوری و نوآوری ، که می تواند تاثیر شگرفی در توسعه اقتصادی هر کشور داشته باشد ،اینکه چرا می باید به شکل گیری زیست بوم های فناوری و نوآوری توجه شود ...