شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 20 July , 2024
بایگانی‌های واژینال - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
پاسخ به پنج سؤال مهم دربارۀ ارگاسم واژینال ۰۱ مهر ۱۳۹۹

پاسخ به پنج سؤال مهم دربارۀ ارگاسم واژینال

ارگاسم واژینال چیست؟ این سؤالی است که ممکن است خیلی از ما در ذهن داشته باشیم، اما پیدا کردن پاسخ این پرسش‌ ـ و کنار زدن تصورات و کلیشه‌های تاریخی رایج در مورد آن‌ ـ درست مثل مسئلۀ وجود حیات در سیارات دیگر کار پرزحمتی است! از آنجا که در فرهنگ ما رابطۀ جنسی چیز ترسناکی محسوب می‌شود، ما از آموزش جنسی دقیق، کامل و بر مبنای لذت، چه در خانه و چه در مدرسه، محروم هستیم. متأسفانه، حجم قصه‌های جنسیت‌زده‌ای که دربارۀ لذت، واکنش جنسی و ارگاسم وجود دارند چنان زیاد است که این دروغ‌ها به فرهنگ راه پیدا کرده و به واقعیات پذیرفته‌شده تبدیل شده‌اند.