شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 13 July , 2024
بایگانی‌های هنرمند اصیل - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
هنر در غیاب پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر ۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناخت هنرمندان اصیل سخت نیست

هنر در غیاب پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر

ادبیات و اثربخشی آن در بخش های مختلف زندگی موضوعی است که همه‌ی سطوح جامعه را درگیر خود می‌نماید؛ و نهادهای کوچک یعنی نهاد خانواده را به چالش می کشاند و سهل انگاری در این باره موجب می شود تا نمودهای بیرونی و ارزشی و چالشی که می توانند نقش سازنده در پویایی فرهنگ را عهده دار باشند آسیب جدی ببند و در طی این عملکردهای آسیب‌زننده، فاجعه‌های انسانی نیز بازنمایی پیدا ‌کند.