دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023
نورتروپ فرای
گذری بر تاریخچه و مفهوم قهرمان به عنوان انسان کامل ۲۰ مهر ۱۴۰۱

گذری بر تاریخچه و مفهوم قهرمان به عنوان انسان کامل

بازخوانی مطالعات موردی در حوزه نقد ادبی