سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022
میدان مشاهیر
صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد ۱۰ آذر ۱۳۹۹
مرور ذهنی در موارد فرهنگی

صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد

همچنان دغدغه های فردای فرهنگ در جان و روان مان هست...