جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024
بایگانی‌های معلول جسمی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
توانبخشی مبتنی بر خانواده کیفیت زندگی معلولین را افزایش می‌دهد ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
پژوهشگر و مدیر یک موسسه‌ی توانبخشی در نیشابور:

توانبخشی مبتنی بر خانواده کیفیت زندگی معلولین را افزایش می‌دهد

خاتون شرق- یک تحقیق میدانی در نیشابور بر روی 50 معلول جسمی حرکتی شدید و خانواده‌هایشان انجام گرفته نشان می‌دهد که اقدامات توانبخشی مبتنی بر خانواده، تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی آنها گذاشته است.