جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024
بایگانی‌های مشارکت سیاسی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
مشارکت سیاسی زنان در ایران ۱۲ تیر ۱۴۰۳

مشارکت سیاسی زنان در ایران

خاتون شرق - در چند دهه اخیر، مشارکت سیاسی زنان در ایران همواره یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حوزه حقوق زنان و فرآیند دموکراسی بوده است.