شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024
بایگانی‌های محمدعلی جمالزاده - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
م.الف.به آذین و جمال زاده ۲۳ دی ماه ۲۴ دی ۱۳۹۹
تاریخ ادبیات معاصر

م.الف.به آذین و جمال زاده ۲۳ دی ماه

بازنگری در چهره های گذشته و الگو گرفتن برای آینده فرهنگ و ادب یک راه کار است که باید در آن باره حرف زد و در آن راه گام برداشت.