یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 23 June , 2024
بایگانی‌های مجید انتظامی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
ترانه نسرودن در سرزمین ترانه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ترانه نسرودن در سرزمین ترانه

این مسئله که شعر دقیقاً قرار است چه کاری باید انجام بدهد را شاید بتوان در حوزه‌های روانشناسی، رفتار درمانی و سایر این گونه علوم مورد ارزیابی قرار داد. ولی در حال حاضر آنچه که قابل لمس است کلمه در ترکیب جادویی با موسیقی مفاهیمی را در ذهن مخاطب متعادل می سازند که به نوعی به لزوم بر وجود آن در کثرت استفاده و کاربرد حتمی به نظر می‌رسد.