شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱ Saturday, 28 January , 2023
مجتمع صنعتی شرق کشور
رشد بی سابقه فروش  قطب سوم فولاد کشور در سال ١٣٩٩ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

رشد بی سابقه فروش قطب سوم فولاد کشور در سال ١٣٩٩

فولاد خراسان پارسال با بیش از ٧٢۴٠ میلیارد تومان فروش، ۶٣درصد رشد درآمد را محقق کرد.