سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 27 February , 2024
بایگانی‌های مایکل بی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
زمین؛ جایگاه خرد و مهربانی ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

زمین؛ جایگاه خرد و مهربانی

زمین احتیاج به مراقبت ویژه دارد؛ چون جایگاه خرد و مهربانی است.