یکشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۲ Sunday, 11 June , 2023
مایکل بی
زمین؛ جایگاه خرد و مهربانی ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

زمین؛ جایگاه خرد و مهربانی

زمین احتیاج به مراقبت ویژه دارد؛ چون جایگاه خرد و مهربانی است.